Faust
      Faust | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Najwcześniej powstały:
a) rozmowa Mefistofelesa z uczniem
b) pierwszy monolog Fausta
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) rozmowa Fausta z Wagnerem
Rozwiązanie

Gracje to:
a) boginie zemsty
b) prządki życia ludzkiego
c) prastare bóstwa, odpowiadające za byt i kształty
d) boginie wdzięku
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Faust przed podpisaniem paktu z diabłem nigdy jednak nie zaznał:
a) prawdziwej radości
b) głębokiego rozczarowania
c) poczucia porażki
d) niechęci do życia
Rozwiązanie

Lilith to:
a) pierwszą żona Adama
b) nimfa
c) prządka losu
d) wiedźma
Rozwiązanie

Euforion to:
a) błazen Cesarza
b) bożek lasów
c) strażnik bram cienistego gaju
d) syn Heleny i Fausta
Rozwiązanie

Stary wieśniak wręcza mu w prezencie Faustowi:
a) dzban z winem
b) zioła
c) koszyk z jadłem
d) pierścień
Rozwiązanie

By poznać, czym jest potęga, która rządzi wszechświatem Faust poświęcił się:
a) logice
b) magii
c) teologii
d) medycynie
Rozwiązanie

Faust rozmawia z Wagnerem w swej pracowni:
a) w Boże Narodzenie
b) w wigilię Bożego Narodzenia
c) w Wielkanoc
d) w wigilię Wielkanocy
Rozwiązanie

Na balu karnawałowym Furie śpiewają o:
a) nienawiści międzyludzkiej
b) nieporozumieniach między kochankami
c) skłóceniu możnych panów
d) potędze zemsty
Rozwiązanie

W miasteczku, w którym mieszkał, Faust był osobą:
a) szanowaną
b) niepożądaną
c) uwielbianą
d) znienawidzoną
Rozwiązanie


Prawdziwy Johann Faust żył:
a) w latach 1470-1510
b) w latach 1480-1540
c) w latach 1480-1520
d) w latach 1460-1540
Rozwiązanie

Faust łączy w sobie:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) partie dramatyczne
c) fragmenty liryczne
d) fragmenty epickie
Rozwiązanie

Przyjaciółka Małgorzaty to:
a) Marta
b) Maria
c) Anna
d) Weronika
Rozwiązanie

Flakonik ze środkiem nasennym ma służyć do uśpienia:
a) matki Małgorzaty
b) Małgorzaty
c) przyjaciółki Małgorzaty
d) brata Małgorzaty
Rozwiązanie

Faust po raz pierwszy całuje Małgorzatę:
a) w pokoju dziewczyny
b) w ogrodzie
c) w altanie
d) na ulicy
Rozwiązanie

Pomysł tragicznych losów Małgorzaty Goethe zaczerpnął z:
a) autentycznych wydarzeń
b) dzieła średniowiecznego kronikarza
c) opowieści ludowych
d) legendy
Rozwiązanie

Córka Eskulapa, Manto, mogła:
a) uwieźć dla mężczyzny wybrankę
b) wyleczyć mężczyznę z nieszczęśliwej miłości
c) rozkochać wybraną dziewczynę w dowolnym mężczyźnie
d) sporządzić miłosny napój
Rozwiązanie

Czas akcji pierwszej części Fausta rozgrywa się w:
a) baroku
b) oświeceniu
c) starożytności
d) wiekach średnich
Rozwiązanie

Buteleczka z sokiem z ziół, którą pragnie wypić Faust to:
a) antidotum
b) lekarstwo
c) eliksir młodości
d) trucizna
Rozwiązanie

Pałac Menelaosa znajduje się w:
a) Azji Mniejszej
b) Rzymie
c) Sparcie
d) Grecji
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Staruszkowie, których przesiedlić chciał Faust:
a) zmarli z przerażenia
b) spłonęli w pożarze chatki
c) zostali otruci przez Mefistofelesa
d) uciekli łodzią na wyspę
Rozwiązanie

Czarny pies, który zmienia sie następnie w Mefistofelesa to:
a) pudel
b) chart
c) sznaucer
d) kundel
Rozwiązanie

Kompozycja dzieła jest:
a) zamknieta
b) niedomknięta
c) otwarta
d) harmonijna
Rozwiązanie

Przez dziurkę od klucza udaje się przeniknąć do Fausta:
a) Trosce
b) Biedzie
c) Winie
d) Brakowi
Rozwiązanie

Twór człowieczy stworzony przez Wagnera to:
a) Hominikus
b) Hominkulis
c) Homunkulus
d) Hominkilus
Rozwiązanie

Pierwsza część Fausta ukazała się drukiem w:
a) 1798 roku
b) 1790 roku
c) 1808 roku
d) 1803 roku
Rozwiązanie

W części drugiej Fausta wydarzenia obejmują:
a) 500 lat
b) 3000 lat
c) 1000 lat
d) 2000 lat
Rozwiązanie

Po przybyciu do zamku Fausta Helena ułaskawia:
a) błazna
b) dowódcę straży
c) strażnika
d) gońca
Rozwiązanie

Czas akcji pierwszej części dramatu:
a) obejmuje 1000 lat
b) nie został ściśle sprecyzowany
c) rozpoczyna się w wigilię Bożego Narodzenia
d) jest precyzyjnie określony
Rozwiązanie

Faust mówi, że odda swą duszę i będzie mógł umrzeć, jeśli: przeżyje chwilę, którą się zachwyci
a) przeżyje chwilę, którą się zachwyci
b) będzie najmędrszym z ludzi
c) zdobędzie wszystkie bogactwa świata
d) zgłębi tajemnicę istnienia Boga
Rozwiązanie

Zachwyt ludzi o wrażliwej duszy to zadanie sztuki według:
a) Autora
b) Dyrektora
c) Poety
d) Aktora
Rozwiązanie

Zakładu diabła z Bogiem o duszę Fausta zaczerpnięty jest z:
a) Księgi Koheleta
b) Księgi Rodzaju
c) Księgi Hioba
d) Księgi Mądrości
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Mefistofeles pojawia się w pracowni Fausta, ubrany jak:
a) wędrowny scholar
b) poborca podatkowy
c) profesor wszech nauk
d) wieśniak
Rozwiązanie

W ozdobnej szkatułce, prezencie dla Małgorzaty:
a) znajduje się złota broszka
b) znajdują się klejnoty
c) znajdują się srebrne monety
d) znajduje się naszyjnik z pereł
Rozwiązanie

W Prologu w niebie mękę ludzi dostrzega:
a) Mefistofeles
b) Rafael
c) Michael
d) Gabriel
Rozwiązanie

Do Nereusza Homunkulusa prowadzi:
a) Tales
b) Manto
c) Chiron
d) Persefona
Rozwiązanie

W Prologu w teatrze rozmawiają między sobą:
a) Komik, Poeta i Aktor
b) Błazen, Dyrektor i Poeta
c) Autor, Dyrektor i Komik
d) Dyrektor, Poeta i Komik
Rozwiązanie

Klasyczna Noc Walpurgii występuje:
a) po narodzinach syna Fausta i Heleny
b) przed poznaniem przez Fausta Małgorzaty
c) w części pierwszej Fausta
d) w części drugiej Fausta
Rozwiązanie

Śmierć Fausta i Heleny przepowiada:
a) Pytia
b) Furia
c) Parka
d) Forkiada
Rozwiązanie

Piwnica Auerbacha znajduje się w:
a) Brnie
b) Koblencji
c) Dreźnie
d) Lipsku
Rozwiązanie

Autentyczny Johann Faust był doktorem:
a) teologii
b) medycyny
c) filozofii
d) nauk stosowanych
Rozwiązanie

Brat Małgorzaty to:
a) Witold
b) Wiktor
c) Wacław
d) Walenty
Rozwiązanie

Mefistofeles miał usunąć staruszków i podarować im:
a) wieczną młodość
b) skrzynię złota
c) pałacyk
d) folwark
Rozwiązanie

Młody Bitnik, dobrze uzbrojony Rabuś i stary Twardodzierż to:
a) Naprętnicy
b) Buntownicy
c) Gwałtownicy
d) Poplecznicy
Rozwiązanie

Małgorzata:
a) utopiła dziecko
b) udusiła dziecko
c) poroniła dziecko
d) otruła dziecko
Rozwiązanie

Klejnoty ofiarowane Małgorzacie:
a) ukryła matka
b) schowała jej przyjaciółka
c) zniknęły w tajemniczy sposób
d) zabrał pop
Rozwiązanie

Mefistofeles przekazuje przyjaciółce Małgorzaty wiadomość o:
a) niewierności jej męża
b) śmierci jej męża
c) samobójstwie jej kochanka
d) zabójstwie jej kochanka
Rozwiązanie

Mefistofeles:
a) zachwyca Małgorztę
b) uwodzi Małgorzatę
c) budzi odrazę w Małgorzacie
d) zakochuje się w Małgorzacie
Rozwiązanie

Po śmierci Fausta Mefistofeles przywołuje do pomocy:
a) chóry anielskie
b) Lucyfera
c) najstarsze diabły
d) Gwałtowników
Rozwiązanie

Mąż Baucis to:
a) Hilary
b) Eustachiusz
c) Filemon
d) Bonifacy
Rozwiązanie

Mefistofeles zachęca Ucznia, który bierze go za Fausta do studiowania:
a) prawa
b) teologii
c) medycyny
d) algebry
Rozwiązanie

Uwodząc Małgorzatę Faust przybrał imię:
a) Henryka
b) Maurycego
c) Wiktora
d) Ottona
Rozwiązanie

Pakt z diabłem to efekt:
a) buntu wobec Boga Fausta
b) buntu wobec świata Fausta
c) efekt rozgoryczenia Fausta
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Dzięki wiedźmie Faust młodnieje:
a) o dwadzieścia lat
b) o czterdzieści lat
c) o dziesięć lat
d) o trzydzieści lat
Rozwiązanie

Nad górnym Penejosem Mefistofelesa pragną przegonić:
a) Olbrzymie mrówki
b) Sfinksy
c) Aripasmy
d) Gryfy
Rozwiązanie

„W tobiem upodobał sobie” to słowa zaczerpnięte z Ewangelii:
a) św. Marka
b) św. Łukasza
c) św. Jana
d) św. Mateusza
Rozwiązanie

W założeniach Goethego Faust miał być:
a) największym dziełem literatury europejskiej
b) testamentem
c) autobiografią
d) ostrzeżeniem dla potomnych
Rozwiązanie

Cesarz nakazuje Mefistofelesowi zająć miejsce:
a) kanclerza
b) podczaszego
c) błazna
d) Heroda
Rozwiązanie

Jaki trunek rozlewa Siebel, gość piwnicy Auerbacha?
a) piwo
b) szampana
c) wino
d) tokaj
Rozwiązanie

Faust posiada cechy charakterystyczne dla bohaterów:
a) klasycznych
b) symbolicznych
c) romantycznych
d) antycznych
Rozwiązanie

Johann Wolfgang Goethe pracował nad Faustem:
a) prawie sześćdziesiąt lat
b) ponad sześćdziesiąt lat
c) ponad pięćdziesiąt lat
d) prawie pięćdziesiąt lat
Rozwiązanie

Za udzielone w walce wsparcie Faust otrzymuje od Cesarza:
a) pałac
b) rękę jego córki
c) skrzynię złota
d) ogromne ziemie
Rozwiązanie

Na balu karnawałowym Faust jest:
a) Marsem
b) Parysem
c) Plutonem
d) Hefajstosem
Rozwiązanie

W sklepie Wiedźmy Tandeciarki można kupić:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) kielichy z trucizną
c) klejnoty, którymi uwodzono niewinne dziewczęta
d) sztylety ze śladami krwi
Rozwiązanie

Cesarz pragnie ujrzeć:
a) Marsa i Petronię
b) Odysa i Penelopę
c) Menelaosa i Afrodytę
d) Parysa i Helenę
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: