Faust
      Faust | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

W Prologu w niebie mękę ludzi dostrzega:
a) Mefistofeles
b) Rafael
c) Gabriel
d) Michael
Rozwiązanie

Mąż Baucis to:
a) Filemon
b) Bonifacy
c) Eustachiusz
d) Hilary
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Johann Wolfgang Goethe pracował nad Faustem:
a) ponad pięćdziesiąt lat
b) prawie sześćdziesiąt lat
c) ponad sześćdziesiąt lat
d) prawie pięćdziesiąt lat
Rozwiązanie

Na balu karnawałowym Faust jest:
a) Hefajstosem
b) Marsem
c) Plutonem
d) Parysem
Rozwiązanie

Dzięki wiedźmie Faust młodnieje:
a) o dwadzieścia lat
b) o czterdzieści lat
c) o dziesięć lat
d) o trzydzieści lat
Rozwiązanie

Faust posiada cechy charakterystyczne dla bohaterów:
a) symbolicznych
b) romantycznych
c) antycznych
d) klasycznych
Rozwiązanie

Flakonik ze środkiem nasennym ma służyć do uśpienia:
a) brata Małgorzaty
b) przyjaciółki Małgorzaty
c) Małgorzaty
d) matki Małgorzaty
Rozwiązanie

Mefistofeles przekazuje przyjaciółce Małgorzaty wiadomość o:
a) zabójstwie jej kochanka
b) śmierci jej męża
c) samobójstwie jej kochanka
d) niewierności jej męża
Rozwiązanie

Euforion to:
a) strażnik bram cienistego gaju
b) bożek lasów
c) błazen Cesarza
d) syn Heleny i Fausta
Rozwiązanie

Buteleczka z sokiem z ziół, którą pragnie wypić Faust to:
a) lekarstwo
b) antidotum
c) trucizna
d) eliksir młodości
Rozwiązanie


Mefistofeles miał usunąć staruszków i podarować im:
a) pałacyk
b) skrzynię złota
c) folwark
d) wieczną młodość
Rozwiązanie

Przez dziurkę od klucza udaje się przeniknąć do Fausta:
a) Trosce
b) Biedzie
c) Brakowi
d) Winie
Rozwiązanie

Zachwyt ludzi o wrażliwej duszy to zadanie sztuki według:
a) Poety
b) Aktora
c) Dyrektora
d) Autora
Rozwiązanie

Jaki trunek rozlewa Siebel, gość piwnicy Auerbacha?
a) tokaj
b) szampana
c) piwo
d) wino
Rozwiązanie

W założeniach Goethego Faust miał być:
a) ostrzeżeniem dla potomnych
b) największym dziełem literatury europejskiej
c) autobiografią
d) testamentem
Rozwiązanie

Na balu karnawałowym Furie śpiewają o:
a) nienawiści międzyludzkiej
b) potędze zemsty
c) skłóceniu możnych panów
d) nieporozumieniach między kochankami
Rozwiązanie

Cesarz pragnie ujrzeć:
a) Marsa i Petronię
b) Menelaosa i Afrodytę
c) Parysa i Helenę
d) Odysa i Penelopę
Rozwiązanie

Faust rozmawia z Wagnerem w swej pracowni:
a) w Wielkanoc
b) w wigilię Bożego Narodzenia
c) w wigilię Wielkanocy
d) w Boże Narodzenie
Rozwiązanie

W Prologu w teatrze rozmawiają między sobą:
a) Błazen, Dyrektor i Poeta
b) Komik, Poeta i Aktor
c) Dyrektor, Poeta i Komik
d) Autor, Dyrektor i Komik
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Mefistofeles pojawia się w pracowni Fausta, ubrany jak:
a) profesor wszech nauk
b) wieśniak
c) wędrowny scholar
d) poborca podatkowy
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Nad górnym Penejosem Mefistofelesa pragną przegonić:
a) Gryfy
b) Sfinksy
c) Aripasmy
d) Olbrzymie mrówki
Rozwiązanie

Prawdziwy Johann Faust żył:
a) w latach 1480-1540
b) w latach 1460-1540
c) w latach 1480-1520
d) w latach 1470-1510
Rozwiązanie

Czas akcji pierwszej części Fausta rozgrywa się w:
a) oświeceniu
b) baroku
c) wiekach średnich
d) starożytności
Rozwiązanie

Czarny pies, który zmienia sie następnie w Mefistofelesa to:
a) chart
b) sznaucer
c) pudel
d) kundel
Rozwiązanie

Po śmierci Fausta Mefistofeles przywołuje do pomocy:
a) najstarsze diabły
b) Lucyfera
c) Gwałtowników
d) chóry anielskie
Rozwiązanie

„W tobiem upodobał sobie” to słowa zaczerpnięte z Ewangelii:
a) św. Łukasza
b) św. Marka
c) św. Jana
d) św. Mateusza
Rozwiązanie

Klejnoty ofiarowane Małgorzacie:
a) schowała jej przyjaciółka
b) zniknęły w tajemniczy sposób
c) zabrał pop
d) ukryła matka
Rozwiązanie

Piwnica Auerbacha znajduje się w:
a) Brnie
b) Dreźnie
c) Koblencji
d) Lipsku
Rozwiązanie

Mefistofeles:
a) zachwyca Małgorztę
b) budzi odrazę w Małgorzacie
c) uwodzi Małgorzatę
d) zakochuje się w Małgorzacie
Rozwiązanie

By poznać, czym jest potęga, która rządzi wszechświatem Faust poświęcił się:
a) logice
b) magii
c) medycynie
d) teologii
Rozwiązanie

Lilith to:
a) pierwszą żona Adama
b) prządka losu
c) wiedźma
d) nimfa
Rozwiązanie

Staruszkowie, których przesiedlić chciał Faust:
a) zostali otruci przez Mefistofelesa
b) spłonęli w pożarze chatki
c) uciekli łodzią na wyspę
d) zmarli z przerażenia
Rozwiązanie

Faust mówi, że odda swą duszę i będzie mógł umrzeć, jeśli: przeżyje chwilę, którą się zachwyci
a) zgłębi tajemnicę istnienia Boga
b) zdobędzie wszystkie bogactwa świata
c) będzie najmędrszym z ludzi
d) przeżyje chwilę, którą się zachwyci
Rozwiązanie

Pierwsza część Fausta ukazała się drukiem w:
a) 1808 roku
b) 1790 roku
c) 1798 roku
d) 1803 roku
Rozwiązanie

Stary wieśniak wręcza mu w prezencie Faustowi:
a) zioła
b) dzban z winem
c) koszyk z jadłem
d) pierścień
Rozwiązanie

W miasteczku, w którym mieszkał, Faust był osobą:
a) niepożądaną
b) szanowaną
c) uwielbianą
d) znienawidzoną
Rozwiązanie

Autentyczny Johann Faust był doktorem:
a) medycyny
b) teologii
c) nauk stosowanych
d) filozofii
Rozwiązanie

Po przybyciu do zamku Fausta Helena ułaskawia:
a) strażnika
b) błazna
c) dowódcę straży
d) gońca
Rozwiązanie

Mefistofeles zachęca Ucznia, który bierze go za Fausta do studiowania:
a) medycyny
b) algebry
c) teologii
d) prawa
Rozwiązanie

W części drugiej Fausta wydarzenia obejmują:
a) 1000 lat
b) 2000 lat
c) 500 lat
d) 3000 lat
Rozwiązanie

Śmierć Fausta i Heleny przepowiada:
a) Parka
b) Furia
c) Pytia
d) Forkiada
Rozwiązanie

Cesarz nakazuje Mefistofelesowi zająć miejsce:
a) Heroda
b) błazna
c) podczaszego
d) kanclerza
Rozwiązanie

Za udzielone w walce wsparcie Faust otrzymuje od Cesarza:
a) ogromne ziemie
b) skrzynię złota
c) rękę jego córki
d) pałac
Rozwiązanie

Twór człowieczy stworzony przez Wagnera to:
a) Hominkulis
b) Hominkilus
c) Homunkulus
d) Hominikus
Rozwiązanie

Najwcześniej powstały:
a) rozmowa Mefistofelesa z uczniem
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) pierwszy monolog Fausta
d) rozmowa Fausta z Wagnerem
Rozwiązanie

W sklepie Wiedźmy Tandeciarki można kupić:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) kielichy z trucizną
c) sztylety ze śladami krwi
d) klejnoty, którymi uwodzono niewinne dziewczęta
Rozwiązanie

Uwodząc Małgorzatę Faust przybrał imię:
a) Maurycego
b) Wiktora
c) Ottona
d) Henryka
Rozwiązanie

Faust po raz pierwszy całuje Małgorzatę:
a) w ogrodzie
b) na ulicy
c) w pokoju dziewczyny
d) w altanie
Rozwiązanie

Czas akcji pierwszej części dramatu:
a) jest precyzyjnie określony
b) rozpoczyna się w wigilię Bożego Narodzenia
c) nie został ściśle sprecyzowany
d) obejmuje 1000 lat
Rozwiązanie

Klasyczna Noc Walpurgii występuje:
a) po narodzinach syna Fausta i Heleny
b) w części pierwszej Fausta
c) przed poznaniem przez Fausta Małgorzaty
d) w części drugiej Fausta
Rozwiązanie

Córka Eskulapa, Manto, mogła:
a) uwieźć dla mężczyzny wybrankę
b) rozkochać wybraną dziewczynę w dowolnym mężczyźnie
c) wyleczyć mężczyznę z nieszczęśliwej miłości
d) sporządzić miłosny napój
Rozwiązanie

Gracje to:
a) boginie wdzięku
b) boginie zemsty
c) prastare bóstwa, odpowiadające za byt i kształty
d) prządki życia ludzkiego
Rozwiązanie

Pałac Menelaosa znajduje się w:
a) Azji Mniejszej
b) Sparcie
c) Rzymie
d) Grecji
Rozwiązanie

Do Nereusza Homunkulusa prowadzi:
a) Chiron
b) Persefona
c) Tales
d) Manto
Rozwiązanie

Pakt z diabłem to efekt:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) efekt rozgoryczenia Fausta
c) buntu wobec Boga Fausta
d) buntu wobec świata Fausta
Rozwiązanie

Przyjaciółka Małgorzaty to:
a) Marta
b) Maria
c) Weronika
d) Anna
Rozwiązanie

Zakładu diabła z Bogiem o duszę Fausta zaczerpnięty jest z:
a) Księgi Rodzaju
b) Księgi Hioba
c) Księgi Mądrości
d) Księgi Koheleta
Rozwiązanie

Kompozycja dzieła jest:
a) otwarta
b) niedomknięta
c) harmonijna
d) zamknieta
Rozwiązanie

Pomysł tragicznych losów Małgorzaty Goethe zaczerpnął z:
a) autentycznych wydarzeń
b) dzieła średniowiecznego kronikarza
c) opowieści ludowych
d) legendy
Rozwiązanie

Brat Małgorzaty to:
a) Wacław
b) Witold
c) Wiktor
d) Walenty
Rozwiązanie

W ozdobnej szkatułce, prezencie dla Małgorzaty:
a) znajdują się srebrne monety
b) znajduje się naszyjnik z pereł
c) znajdują się klejnoty
d) znajduje się złota broszka
Rozwiązanie

Małgorzata:
a) udusiła dziecko
b) utopiła dziecko
c) poroniła dziecko
d) otruła dziecko
Rozwiązanie

Faust łączy w sobie:
a) fragmenty epickie
b) partie dramatyczne
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) fragmenty liryczne
Rozwiązanie

Faust przed podpisaniem paktu z diabłem nigdy jednak nie zaznał:
a) prawdziwej radości
b) poczucia porażki
c) niechęci do życia
d) głębokiego rozczarowania
Rozwiązanie

Młody Bitnik, dobrze uzbrojony Rabuś i stary Twardodzierż to:
a) Gwałtownicy
b) Poplecznicy
c) Buntownicy
d) Naprętnicy
Rozwiązanie

Tagi: