Faust | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Zachwyt ludzi o wrażliwej duszy to zadanie sztuki według:
a) Aktora
b) Dyrektora
c) Poety
d) Autora
Rozwiązanie

Cesarz pragnie ujrzeć:
a) Marsa i Petronię
b) Parysa i Helenę
c) Odysa i Penelopę
d) Menelaosa i Afrodytę
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Przyjaciółka Małgorzaty to:
a) Anna
b) Maria
c) Weronika
d) Marta
Rozwiązanie

W Prologu w niebie mękę ludzi dostrzega:
a) Gabriel
b) Mefistofeles
c) Rafael
d) Michael
Rozwiązanie

Mefistofeles zachęca Ucznia, który bierze go za Fausta do studiowania:
a) algebry
b) teologii
c) medycyny
d) prawa
Rozwiązanie

Klejnoty ofiarowane Małgorzacie:
a) zabrał pop
b) schowała jej przyjaciółka
c) zniknęły w tajemniczy sposób
d) ukryła matka
Rozwiązanie

Lilith to:
a) wiedźma
b) prządka losu
c) nimfa
d) pierwszą żona Adama
Rozwiązanie

Córka Eskulapa, Manto, mogła:
a) uwieźć dla mężczyzny wybrankę
b) wyleczyć mężczyznę z nieszczęśliwej miłości
c) sporządzić miłosny napój
d) rozkochać wybraną dziewczynę w dowolnym mężczyźnie
Rozwiązanie

Zakładu diabła z Bogiem o duszę Fausta zaczerpnięty jest z:
a) Księgi Hioba
b) Księgi Rodzaju
c) Księgi Koheleta
d) Księgi Mądrości
Rozwiązanie

Pierwsza część Fausta ukazała się drukiem w:
a) 1803 roku
b) 1808 roku
c) 1798 roku
d) 1790 roku
Rozwiązanie


Prawdziwy Johann Faust żył:
a) w latach 1460-1540
b) w latach 1480-1540
c) w latach 1470-1510
d) w latach 1480-1520
Rozwiązanie

Faust mówi, że odda swą duszę i będzie mógł umrzeć, jeśli: przeżyje chwilę, którą się zachwyci
a) przeżyje chwilę, którą się zachwyci
b) będzie najmędrszym z ludzi
c) zgłębi tajemnicę istnienia Boga
d) zdobędzie wszystkie bogactwa świata
Rozwiązanie

By poznać, czym jest potęga, która rządzi wszechświatem Faust poświęcił się:
a) logice
b) medycynie
c) magii
d) teologii
Rozwiązanie

Nad górnym Penejosem Mefistofelesa pragną przegonić:
a) Gryfy
b) Sfinksy
c) Olbrzymie mrówki
d) Aripasmy
Rozwiązanie

Mefistofeles miał usunąć staruszków i podarować im:
a) wieczną młodość
b) folwark
c) pałacyk
d) skrzynię złota
Rozwiązanie

Jaki trunek rozlewa Siebel, gość piwnicy Auerbacha?
a) tokaj
b) szampana
c) wino
d) piwo
Rozwiązanie

Mąż Baucis to:
a) Eustachiusz
b) Bonifacy
c) Filemon
d) Hilary
Rozwiązanie

Faust posiada cechy charakterystyczne dla bohaterów:
a) romantycznych
b) antycznych
c) klasycznych
d) symbolicznych
Rozwiązanie

Pomysł tragicznych losów Małgorzaty Goethe zaczerpnął z:
a) autentycznych wydarzeń
b) dzieła średniowiecznego kronikarza
c) opowieści ludowych
d) legendy
Rozwiązanie

Małgorzata:
a) utopiła dziecko
b) otruła dziecko
c) udusiła dziecko
d) poroniła dziecko
Rozwiązanie


Faust po raz pierwszy całuje Małgorzatę:
a) w pokoju dziewczyny
b) w altanie
c) w ogrodzie
d) na ulicy
Rozwiązanie

Dzięki wiedźmie Faust młodnieje:
a) o dwadzieścia lat
b) o trzydzieści lat
c) o dziesięć lat
d) o czterdzieści lat
Rozwiązanie

Klasyczna Noc Walpurgii występuje:
a) po narodzinach syna Fausta i Heleny
b) w części pierwszej Fausta
c) w części drugiej Fausta
d) przed poznaniem przez Fausta Małgorzaty
Rozwiązanie

Mefistofeles:
a) budzi odrazę w Małgorzacie
b) uwodzi Małgorzatę
c) zakochuje się w Małgorzacie
d) zachwyca Małgorztę
Rozwiązanie

Na balu karnawałowym Furie śpiewają o:
a) skłóceniu możnych panów
b) nienawiści międzyludzkiej
c) potędze zemsty
d) nieporozumieniach między kochankami
Rozwiązanie

Cesarz nakazuje Mefistofelesowi zająć miejsce:
a) podczaszego
b) błazna
c) Heroda
d) kanclerza
Rozwiązanie

Śmierć Fausta i Heleny przepowiada:
a) Furia
b) Forkiada
c) Pytia
d) Parka
Rozwiązanie

W sklepie Wiedźmy Tandeciarki można kupić:
a) klejnoty, którymi uwodzono niewinne dziewczęta
b) sztylety ze śladami krwi
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) kielichy z trucizną
Rozwiązanie

Gracje to:
a) prastare bóstwa, odpowiadające za byt i kształty
b) boginie zemsty
c) boginie wdzięku
d) prządki życia ludzkiego
Rozwiązanie

Czarny pies, który zmienia sie następnie w Mefistofelesa to:
a) kundel
b) pudel
c) chart
d) sznaucer
Rozwiązanie

Pałac Menelaosa znajduje się w:
a) Rzymie
b) Sparcie
c) Azji Mniejszej
d) Grecji
Rozwiązanie

Uwodząc Małgorzatę Faust przybrał imię:
a) Henryka
b) Maurycego
c) Ottona
d) Wiktora
Rozwiązanie

Pakt z diabłem to efekt:
a) buntu wobec Boga Fausta
b) efekt rozgoryczenia Fausta
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) buntu wobec świata Fausta
Rozwiązanie

Młody Bitnik, dobrze uzbrojony Rabuś i stary Twardodzierż to:
a) Gwałtownicy
b) Naprętnicy
c) Poplecznicy
d) Buntownicy
Rozwiązanie

Faust przed podpisaniem paktu z diabłem nigdy jednak nie zaznał:
a) prawdziwej radości
b) poczucia porażki
c) niechęci do życia
d) głębokiego rozczarowania
Rozwiązanie

Brat Małgorzaty to:
a) Wacław
b) Walenty
c) Witold
d) Wiktor
Rozwiązanie

Czas akcji pierwszej części dramatu:
a) obejmuje 1000 lat
b) nie został ściśle sprecyzowany
c) jest precyzyjnie określony
d) rozpoczyna się w wigilię Bożego Narodzenia
Rozwiązanie

Twór człowieczy stworzony przez Wagnera to:
a) Hominkilus
b) Hominikus
c) Homunkulus
d) Hominkulis
Rozwiązanie

W miasteczku, w którym mieszkał, Faust był osobą:
a) znienawidzoną
b) niepożądaną
c) uwielbianą
d) szanowaną
Rozwiązanie

Johann Wolfgang Goethe pracował nad Faustem:
a) ponad sześćdziesiąt lat
b) prawie sześćdziesiąt lat
c) prawie pięćdziesiąt lat
d) ponad pięćdziesiąt lat
Rozwiązanie

Buteleczka z sokiem z ziół, którą pragnie wypić Faust to:
a) eliksir młodości
b) antidotum
c) lekarstwo
d) trucizna
Rozwiązanie

W ozdobnej szkatułce, prezencie dla Małgorzaty:
a) znajduje się złota broszka
b) znajdują się srebrne monety
c) znajduje się naszyjnik z pereł
d) znajdują się klejnoty
Rozwiązanie

Piwnica Auerbacha znajduje się w:
a) Koblencji
b) Lipsku
c) Brnie
d) Dreźnie
Rozwiązanie

Do Nereusza Homunkulusa prowadzi:
a) Manto
b) Chiron
c) Persefona
d) Tales
Rozwiązanie

Najwcześniej powstały:
a) pierwszy monolog Fausta
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) rozmowa Mefistofelesa z uczniem
d) rozmowa Fausta z Wagnerem
Rozwiązanie

Faust łączy w sobie:
a) fragmenty liryczne
b) partie dramatyczne
c) fragmenty epickie
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

W założeniach Goethego Faust miał być:
a) ostrzeżeniem dla potomnych
b) testamentem
c) największym dziełem literatury europejskiej
d) autobiografią
Rozwiązanie

Czas akcji pierwszej części Fausta rozgrywa się w:
a) wiekach średnich
b) oświeceniu
c) starożytności
d) baroku
Rozwiązanie

Na balu karnawałowym Faust jest:
a) Parysem
b) Plutonem
c) Hefajstosem
d) Marsem
Rozwiązanie

Kompozycja dzieła jest:
a) zamknieta
b) harmonijna
c) niedomknięta
d) otwarta
Rozwiązanie

Faust rozmawia z Wagnerem w swej pracowni:
a) w wigilię Bożego Narodzenia
b) w Wielkanoc
c) w Boże Narodzenie
d) w wigilię Wielkanocy
Rozwiązanie

Za udzielone w walce wsparcie Faust otrzymuje od Cesarza:
a) ogromne ziemie
b) pałac
c) skrzynię złota
d) rękę jego córki
Rozwiązanie

„W tobiem upodobał sobie” to słowa zaczerpnięte z Ewangelii:
a) św. Jana
b) św. Mateusza
c) św. Marka
d) św. Łukasza
Rozwiązanie

W części drugiej Fausta wydarzenia obejmują:
a) 3000 lat
b) 2000 lat
c) 1000 lat
d) 500 lat
Rozwiązanie

Po przybyciu do zamku Fausta Helena ułaskawia:
a) strażnika
b) gońca
c) dowódcę straży
d) błazna
Rozwiązanie

Mefistofeles przekazuje przyjaciółce Małgorzaty wiadomość o:
a) śmierci jej męża
b) zabójstwie jej kochanka
c) samobójstwie jej kochanka
d) niewierności jej męża
Rozwiązanie

Euforion to:
a) błazen Cesarza
b) strażnik bram cienistego gaju
c) bożek lasów
d) syn Heleny i Fausta
Rozwiązanie

Autentyczny Johann Faust był doktorem:
a) teologii
b) medycyny
c) nauk stosowanych
d) filozofii
Rozwiązanie

Staruszkowie, których przesiedlić chciał Faust:
a) zmarli z przerażenia
b) zostali otruci przez Mefistofelesa
c) uciekli łodzią na wyspę
d) spłonęli w pożarze chatki
Rozwiązanie

Stary wieśniak wręcza mu w prezencie Faustowi:
a) zioła
b) pierścień
c) koszyk z jadłem
d) dzban z winem
Rozwiązanie

Po śmierci Fausta Mefistofeles przywołuje do pomocy:
a) Gwałtowników
b) najstarsze diabły
c) Lucyfera
d) chóry anielskie
Rozwiązanie

Przez dziurkę od klucza udaje się przeniknąć do Fausta:
a) Biedzie
b) Brakowi
c) Trosce
d) Winie
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Mefistofeles pojawia się w pracowni Fausta, ubrany jak:
a) wędrowny scholar
b) poborca podatkowy
c) wieśniak
d) profesor wszech nauk
Rozwiązanie

W Prologu w teatrze rozmawiają między sobą:
a) Dyrektor, Poeta i Komik
b) Autor, Dyrektor i Komik
c) Błazen, Dyrektor i Poeta
d) Komik, Poeta i Aktor
Rozwiązanie

Flakonik ze środkiem nasennym ma służyć do uśpienia:
a) przyjaciółki Małgorzaty
b) Małgorzaty
c) brata Małgorzaty
d) matki Małgorzaty
Rozwiązanie





Tagi: